wpfd46935f_67.jpg
wp64d9332d.png
wp1bafe8bb.png
wp5a83631d.png

Moed betekent je angst voelen en je hart volgen

 

De oorsprong van mijn passie

 

 

Mijn passie komt voort uit twee drijfveren:

de behoefte om met mensen te werken (en van hen te leren) én nieuwsgierigheid. Wat beweegt een mens om op een bepaald moment een bepaalde stap te zetten? Welke wereld gaat er schuil achter de buitenkant? We zien wat mensen doen maar niet wat ze motiveert.

 

Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om in soms stressvolle omstandigheden te moeten voldoen aan hoge eisen en hoe moeilijk het kan zijn je eigen grenzen te bewaken. Het vergt moed om de angst en pijn die daarmee gepaard gaan, onder ogen te zien en deze te accepteren. Dan kan er rust ontstaan en nieuwe beweging.

 

Ik werkte twintig jaar in diverse functies bij de politie: in uniform op straat, als bedrijfsmaatschappelijk werker en als centrale vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en gewenste omgangsvormen. Ook werkte ik als behandelaar in een verslavingszorg instelling. In 1998 ben ik mijn zelfstandige praktijk gestart.

 

In mijn jeugd had ik een grote passie voor sporten. De sport was mijn uitingsvorm. Daarin kon ik op mijn eigen manier presteren, me sociaal bewegen en ook initiatieven nemen. Enkele jaren geleden heb ik mijn passie voor de natuur ontdekt, als bron van zowel beweging als rust. Zo zijn natuur en beweging voor mij bij elkaar gekomen en wezenlijke aspecten geworden in de begeleiding van mensen, naast vertrouwen en veiligheid. Verder is het voor mij erg belangrijk om procesmatig te kunnen werken, zowel individueel als in groepen. In het proces kun je de groei zien en kunnen houding en vaardigheden meer verankeren.

 

Opleidingen:

HBO maatschappelijk werk met verschillende Post HBO opleidingen op het gebied van Professionele Begeleiding en Communicatie

 

wpf744ba26.jpg

 

 

 

 

wpa6ef9f71.png

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden en het Register Beroepsbeoefenaren Co

wpa947545a_0f.jpg

 

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG en val onder het klacht- en tuchtrecht van

de RBCZ/TCZ

AGB Code zorgverlener 90-047102

AGB code praktijk 90-55704

 

wpdc7ea3bc.png