wpfd46935f_67.jpg
wp64d9332d.png
wp1bafe8bb.png
wp5a83631d.png
wp21842a96_0f.jpg

WERKWIJZE

In mijn werkwijze maak ik gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Deze zet ik in op basis van mijn ervaring en intuïtie.

 

De volgende onderwerpen komen in de begeleiding aan bod

o jij als individu; wie ben je, wat wil je, wat kun je, wat doe je

o jij en jouw systeem van herkomst

o jij in relatie tot de ander, jouw omgeving

o het (her)ontdekken van jouw innerlijke kracht; gedachten en overtuigingen

 

Het belangrijkste uitgangspunt van mijn werkwijze is dat je lichaam jouw leidraad is. Wanneer je luistert naar je lichaam, wijst het je de weg. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; met je lichaam werken betekent direct dat balans ontstaat in jouw geheel.

Van binnen weet je alles (Annet van Laar)

 

Een ander belangrijk uitgangspunt waar ik mee werk is dat je als mens beïnvloed wordt door de systemen waar je deel van uit maakt. Als eerste systeem is dat het gezin waarin je bent opgegroeid. Hierin heb je patronen en overtuigingen opgedaan die je leven en je gedachten jarenlang blijven bepalen. Na het gezin volgen vaak meerdere systemen en ervaringen die mede bepalend zijn voor waar je nu staat. Bijvoorbeeld de context van werk, familie, vrienden etc.

 

Een derde belangrijk anker voor mij is het werken met de The Circle Way. Een prachtige dialoogmethode waarin iedereen gehoord wordt en kan delen in verhalen. Het is een prachtige manier om gezinnen, teams, groepen ervaringen met elkaar te laten delen, waarbij iedere stem belangrijk is (en oordelen wegvallen).

Hoe werkt dit praktisch:

De intake vindt (meestal) plaats in mijn werkruimte in IJmuiden. In de intake werken we aan de vraagverheldering.

Hierin bespreken we jouw doelstellingen en de wijze waarop ik je hierin kan begeleiden.

De ervaring leert dat vijf sessies van 1,5 tot 2,5 uur toereikend zijn.

 

Coachingstrajecten in de natuur

Buiten, al wandelend in de natuur, zal ik regelmatig de omgeving actief inzetten om tot nieuwe inzichten te komen. Dit doe ik middels het werken met symbolieken en metaforen. Vrijwel altijd brengt dit een krachtige doorbraak in het bewustzijnsproces. Je wordt je bewust van al je zintuiglijke waarneming; horen, ruiken, voelen, proeven en zien krijgen een een andere dimensie, evenals de stilte. Deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verankering van de verandering die je verlangt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alles wat aandacht krijgt, groeit”